Dezenfektanlı Genel Temizlik Ürünü

DEZENFEKTANLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ ŞARTNAMESİ

 1. Suya dayanıklı tüm yüzeylerin hijyenik temizliğinde kullanılabilmelidir.
 2. Etki sahası geniş olmalıdır, cilalı yüzeylerde de kullanılabilmelidir.
 3. Bakteri ve mantar oluşumunu önlemelidir.
 4. Hem temizleyici hem de dezenfekte edici özelliğe sahip olmalıdır.
 5. Derinlemesine etki edebilmeli yüzeylerdeki girinti ve çıkıntılara kadar hijyenik temizlik sağlamalıdır.
 6. Özellikle enfeksiyon riski olan genel alanlarda etki göstermelidir.
 7. Ürün 5 litrelik ambalajda olmalıdır.
 8. Ürüne ait “31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalıdır ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 9. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 10. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 11. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 12. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir