Yanmış Yağ Çözücü

 YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME ÜRÜNÜ ŞARTNAMESİ

 1. Mutfak ekipmanlarında zamanla oluşan yanmış ve/veya kararmış yağ kalıntılarının temizliğinde kullanılabilmelidir.
 2. Her türlü ağır kir için uygun olmalıdır. Hem kaynatma hem de daldırma yöntemiyle kullanılabilmelidir.
 3. Yalnızca paslanmaz çelik malzemeler için uygun olmalıdır.
 4. Uygulandığı yüzeyden kolayca ve tamamen durulanabilmelidir..
 5. 5 lt ambalajda olmalıdır.
 6. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
 7. Ürüne ait TSE 13396 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 8. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 9. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 10. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 11. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir