Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü

BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ ŞARTNAMESİ

  1. Su sertliğinin çok yüksek olduğu yerlerde, makine içinde biriken kireç birikimlerinin çözünerek temizlenmesinde kullanılmalıdır.
  2. Kullanım dozajında paslanmaz çelik üzerinde korozif etkisi olmamalıdır.
  3. Soğuk suda da etkilidir. Enerji ve zaman tasarrufu sağlamalıdır.
  4. 5 lt ambalajda olmalıdır.
  5. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
  6. Ürüne ait TSE 13414 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.
  7. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.
  8. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
  9. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
  10. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir