Biyolojik Koku Önleyici

BİYOLOJİK KOKU ÖNLEYİCİ ŞARTNAMESİ

 1. Hava, tekstil yüzeyler, çamaşırhaneler, tuvaletler, restoranlar, spor salonları, arabalar, tekneler, çöp toplama alanları, havalandırma kanalları, hayvan barınakları vb. yerlerde kötü kokuları önlemek ve yok etmek amacı ile kullanılabilmelidir..
 2. Her türlü kötü kokuyu önlemelidir.
 3. Uzun süre etkili olmalıdır.
 4. Hoş ve taze bir koku bırakmalıdır.
 5. Bakteriyostatik özelliği sayesinde kötü kokuya sebep olan bakterilerin oluşmasını önlemelidir.
 6. İçerdiği biyolojik yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada %100 parçalanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
 7. 750 ml ambalajda olmalıdır.
 8. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Hava aromatize edici ürünler tebliği gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 9. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 10. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 11. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 12. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir