Antibakteriyel Sıvı El Sabunu

ANTİBAKTERİYEL SIVI EL SABUNU ŞARTNAMESİ

 1. Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
 2. Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.
 3. Cilt pH’ ına uygun olmalıdır.
 4. Hoş kokulu olmalıdır.
 5. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
 6. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
 7. 5 lt ambalajda olmalıdır.
 8. Ürün Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan yasaklı aktif maddeler içermemelidir. ( 2016/107/EU, 2016/108/EU, 2016/109/EU ve 2016/110/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararnameleri Gereği Belirtilen Ürün Tiplerinde Yer Alan Biyosidal Ürünlerde Aktif Madde Olarak Kullanımları Durdurulan Maddeleri Gösterir Tabloda yer alan aktifleri içermemelidir.)
 9. Ürüne ait “31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalıdır ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 10. Ürüne ait TSE 11885 Tip 1 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.
 11. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 12. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 13. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 14. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 15. Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi(GMP) belgesi olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir