Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi

 ALKALİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ ŞARTNAMESİ

 1. Tekstil üzerindeki inatçı kir ve yağları çıkarmak için kullanılabilmelidir.
 2. Her su sıcaklığında etkili olup çamaşırlarda güvenle kullanılabilmelidir.
 3. Endüstriyel çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur.
 4. En az 6 lı dozaj pompası yüklenici firma tarafından bedelsiz takılacak,periyodik bakımları ve arızaların giderilmesi yine yüklenici firma tarafından bedelsiz yapılacaktır.Arızalara 24 saat içinde müdahele edileceği yazılı olarak üretici tarafından taahhüt edilmelidir.
 5. 20 lt PE ambalajda olmalıdır.
 6. TSEK 290 belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
 7. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
 8. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 9. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 10. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 11. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir